Awards


[ :d!best2006 ] CIKLUS FOTOGRAFIJA – SEREM VAM SE NA PHOTOSHOP / 2006.
NAGRADA ZA KOLEKCIJU FOTOGRAFIJA NA SALONU FOTOGRAFIJE VINKOVCI / 2007.
FOTOMONOGRAFIJA “PROIZVOĐAĆI SLIKA”, IZBOR 24 FOTOGRAFA NAJVEĆEG HRVATSKOG NEWSPUBLISHERA EPH / 2007.
20 NAJZNAČAJNIJIH PROJEKATA U JUGOISTOČNOJ EUROPI U 2011. IZ PODRUČJA DIZAJNA, FOTOGRAFIJE I ARHITEKTURE /2012.
NAJBOLJI HRVATSKI AUTOR NA ZADANU TEMU KRETANJE NA MEĐUNARODNOM SALONU U ORGANIZACIJI CROARTPHOTOCLUB / 2013.